Edició 1984

Descripció

El dia 11-V-84 està pensat fer la Telecogresca 84. Pel matí
es comencen a preparar les coses, cauen algunes gotes
d’aigua, pero no sembla que hagi de ploure massa.
Fins a les 6 de tarda no començarà a sentirse música al carrer
durant el matí s’han preparat els 800 entrepans, s’han
col•locat les tarimes i s’ha muntat el que ha de ser el Bar.
De 6 a 7,30 s’escolta música de llauna i es fan els últims
ajustos de so, al temps que es preparen els primers grups.
De 7,30 fi ns a 10,30 van actuant els grups.
Però llavors es posa a ploure com si fos el Diluvi Universal
i ens veiem obligats a treure tota la corrent i treure
també les valles de l’ajuntament per a facilitar el pas de la
gent que fuig carrer avall. Mentrestant, al Bar les caixes
dels entrepans i dels licors es mullen , cosa que després
ens comportarà grans problemes. Per sort, la gent de la
Creu Roja, en dona un cop de mà.
Hi ha gent que ha anat marxant, pero n’hi ha d’altres que
van arribant pensant que la festa no s’ha suspes, i esperen
sentir els altres grups (Novios, Kamembert, Revolution,
La Mundial i la Salseta del Poble Sec); se’ls ha d’anar
comunicant que no es pot seguir la festa per problemes
tècnics. Mentrestant la gent que no havia marxat pensantse
que pararia de ploure, es guareix com pot a les arcades
de la porta o fi ns i tot dins el hall d’escola.
Es passa tota la nit plovent. A l’escola es van fent números,
mentre al Bar es van buidant les neveres, recollint gots, etc.
doncs a les 7 del matí vindran a carregar els camions dels
proveidors Coca-Cola, San Miguel. Un de nosaltres va a
casa seva i porta roba seca i un “termo” amb café calent.
Vora les 10h del matí s’ha recollit tot el que és el Bar i
els toldos, aleshores es presenta un cotxe patrulla de la
Guàrdia Urbana que ens diu que avisarà als Serveis de Neteja
i als Tallers Municipals per recollir valles i tarimes.
Decidim però, enretirar una mica uns
mòduls de les tarimes per facilitar el
tràfec; vora de les 12h del dia 12-V-84
ens anem cap a casa. Ens trobem obligats
a repetir la Telecogresca.
Passa la setmana, dilluns i dimarts plou
però dimecres i dijous no plou pràcticament
res. Mentre s’ha fet nova propaganda,
reduint les actuacions de la nit.
Arriba divendres i es posa a ploure bastant
fort. Amb l’experiencia anterior, i
després d’esperar un temps prudencial,
decidim cancel•lar la Telecogresca.
Es suspenen les comandes a tothom a les 13h del matí, i es
fa saber pels mitjans de comunicació (ràdio) que la festa es
suspen. Els gastos que teníem d’infraestructura (tarimes,
valles, llums, grup electrògen) eren molt grans.
A la tarda deixa de ploure, fi ns i tot surt el sol. Ara ja no
ens podem rectifi car i com ha deixat de ploure i com que
no es pot repetir la festa el proper divendres decidim de
fer una festa petita. D’aquesta manera es cobreixen dues
opcions; donar un petit servei a la gent que no s’ha enterat
de la suspensió, i per altre banda reduir el material que
s’han d’emportar els proveidors i també es lògic, aixugar
una mica el de la 1ª Telecogresca.
La política d’aquesta “festeta” és la d’ajustar encara més
el preu. Degut a que la música és de discos i cassettes amb
l’equip de l’Universitat. Aquesta festa resulta ser un pél
més concurreguda de l’esperat pero ens defensem. A les
2h del matí ens visita la Guàrdia Urbana, per això, i degut
al poc material considerem acabada la festa. Es suspen la
música, i es van atenent a les últimes persones al Bar. Vora
a les 2,45h comencem a recollir tot el material dipositat al
Bar, recollim gots de terra, fem una neteja general i a les
4,30h anem cap a casa.
Al mateix temps i segons els informes del vigilant de nit
vora les 3,30h, per la part més alta de l’escola i bastant
allunyat del lloc on s’havia fet la festa, un o uns individus
es dediquen a petar vidres dels despatxos i laboratoris.
El dilluns dia 21-V-84 anem a parlar amb direcció pels
fets dels vidres trencats i ens posem d’acord amb ells de
tornar a parlar-ne després d’haver fet calculs del défi cit
i de haver parlat amb el Rectorat a fi i efecte d’obtenir
ajut econòmic per a fer front al dèfi cit.
Al posar-nos en conatacte amb el representant
de la Salseta; arribem a un
acord de pagar-los només el 20% amb
la condició de fi rmar-los un nou contracte
per una data passat l’estiu. Decidim
per tant fer-ho pel 26 d’octubre
del 1984 en que es realitzarà la Telecogresca
del curs 83-84.
Finalment es va aconseguir fer la festa
el 26 d’octubre al Bosc-Jardí
de Torre Girona amb una mica
de pluja i molt de públic.

Detalls

  • Data: 26/10/1984 0:00:00
  • Lloc: Bosc del Rectorat
  • Artistes:
  • Revolution (Jamaica)
  • La Mundial
  • La Salseta del Poble Sec