Edició 1984

Detalls

  • Data: 26/10/1984 0:00:00
  • Lloc: Bosc del Rectorat
  • Artistes:
  • Revolution (Jamaica)
  • La Mundial
  • La Salseta del Poble Sec