Edició 1978

Detalls

  • Data: 01/12/1978 0:00:00
  • Lloc: Bosc del Rectorat
  • Artistes:
  • Pere Tapies (cantautor)
  • Tribu
  • Orquestra Encantada
  • Tribu
  • Orquestra Encantada
  • Tribu
  • Orquestra Encantada