Edició 1979

Detalls

 • Data: 07/12/1979 0:00:00
 • Lloc: Bosc del Rectorat
 • Artistes:
 • Orquesta Encantada
 • Orquesta Frenesí
 • Quico Pi de la Serra
 • Orquesta Encantada
 • Orquesta Frenesí
 • Quico Pi de la Serra
 • Orquesta Encantada
 • Orquesta Frenesí