Edició 1986

Detalls

  • Data: 14/11/1986 0:00:00
  • Lloc: Bosc del Rectorat
  • Artistes:
  • La Salseta del Poble Sec
  • Holden Torana
  • Death Paquirri and The Pantojas
  • Servicio de Urgencia y S. Fumosos Naturales
  • La Salseta del Poble Sec
  • Dincrimea