Edició 1987

Detalls

  • Data: 24/04/1987 0:00:00
  • Lloc: Bosc del Rectorat
  • Artistes:
  • Pimiento Mortal (Siniestro Total)
  • La Salseta del Poble Sec
  • Death Paquirri and The Pantojas
  • Papas Bravas
  • The Loads