Edició 1981

Detalls

 • Data: 08/05/1981 0:00:00
 • Lloc: Bosc del Rectorat
 • Artistes:
 • Francesc Borull
 • Ricard Roda
 • Carles Benavent
 • Santi Arisa (jazz)
 • Locomotora Negra (jazz)
 • Orquestra Encantada
 • Orquestra Galana
 • Francesc Borull
 • Ricard Roda
 • Carles Benavent
 • Santi Arisa (jazz)
 • Locomotora Negra (jazz)
 • Orquestra Encantada
 • Orquestra Galana