Edició 2010

Detalls

  • Data: 07/05/2010 0:00:00
  • Lloc: Sot del Migdia
  • Artistes:
  • Maldita Nerea
  • Che Sudaka
  • El Puchero del Hortelano
  • Alexander Kowalski
  • Els Amics de les Arts
  • Mendezt Dj Set
  • Pèl de Gall

Fotos