Edició 1982

Detalls

  • Data: 12/03/1982 0:00:00
  • Lloc: Bosc del Rectorat
  • Artistes:
  • Stress
  • Pere Tapies
  • Teverano
  • Raul del Castillo con la Orquestra Amanecer
  • La Salseta del Poble Sec