Edició 1994

Detalls

  • Data: 22/04/1994 0:00:00
  • Lloc: Sot del Migdia
  • Artistes:
  • Cafè Soul
  • Dogs D'Amour
  • Xarop de Canya
  • Boogie Brothers
  • La Salseta del Poble Sec