Edició 1997

Detalls

  • Data: 25/04/1997 0:00:00
  • Lloc: Sot del Migdia
  • Artistes:
  • Majalas
  • La Salseta del Poble Sec
  • Barricada
  • Color Humano