Edició 2000

Detalls

  • Data: 05/05/2000 0:00:00
  • Lloc: Sot del Migdia
  • Artistes:
  • Unímia
  • Moonrakers
  • La Cabra Mecánica
  • Celtas Cortos
  • The Black Chick-Pea Family