Edició 1996

Detalls

 • Data: 19/04/1996 0:00:00
 • Lloc: Sot del Migdia
 • Artistes:
 • Rabia Positiva
 • Discípulos de Otilia
 • Siniestro Total
 • La Salseta del Poble Sec
 • Rabia Positiva
 • Discípulos de Otilia
 • Siniestro Total
 • La Salseta del Poble Sec