Edició 1991

Detalls

  • Data: 26/04/1991 0:00:00
  • Lloc: Bosc del Rectorat
  • Artistes:
  • Siniestro Total
  • The Gutter Brothers
  • Desmond Decker
  • La Salseta del Poble Sec