Edició 1991

Descripció

Normalment es demanava el permís per fer la Telecogresca
cap allà al novembre i es rebia una confi rmació immediata
del permís per part de l’Escola. Però aquell any el
permís no arribava.
A tres setmanes de la Festa i encara no se sabia si hi havia
permís. Llavors el director de l’Escola de Telecos era
en Lluís Jofre que els va suggerir amablement per què no
canviaven de lloc.
El seu argument principal era la normativa de soroll de
l’Ajuntament de Barcelona. Així que amb tot l’equip muntat
es va anar a les cases veïnes de la baixada cap al Palau
Reial a mesurar amb el catedràtic d’acústica de la Universitat
i la Guardia Urbana quants dB’s...
I que som tan bons Telecos que no ho
incomplíem.
El divendres abans se li van intentar
posar les coses clares al Jofre, feia sis
mesos que podien haver anul•lat el permís
i no ho havien fet i ara ja tenien tots
els grups contractats i era massa tard.
El dilluns es tenia que muntar l’escenari però... Quan van
arribar tot estava envoltat de segurates i no els deixaven
passar. El director els havia traït. La vicerrectora no volia
deixar passar ningú. Així que es van decidir a parlar directament
amb el rector Gabriel Ferraté.
Aquell era any electoral i el rector va anar a parlar amb
cadascun dels grups municipals per tal de que els donessin
permís per fer la Festa.
Finalment va aconseguir el permís, però sense autorització
de gresca se’ls va prometre que aquell seria l’últim any
que es faria al bosc. El rector estava entre els alumnes que
el votaven i el districte que li donava noves infraestructures.
Hauríem de marxar del nostre espai.
La festa, però va continuar essent com abans, amb moltes
activitats i gent amb moltes ganes de gresca. Aquells anys
la Gimcana es realitzaba al bosquet, amb probes molt controvertides
i de molta valentia pels pobres estudiants de
telecos.
L’alimentació dels participants
deixava una mica que desitjar
però s’anava fent. Desmon Deker
va agafar tal taja, que se’l
va tenir que ajudar a baixar del
escenari a quatre grapes fi ns al
terra..

Detalls

  • Data: 26/04/1991 0:00:00
  • Lloc: Bosc del Rectorat
  • Artistes:
  • Siniestro Total
  • The Gutter Brothers
  • Desmond Decker
  • La Salseta del Poble Sec