Edició 1992

Descripció

Aquest va ser el primer any que la festa ja no es realitzaria
a la Universitat. Això va fomentar la diferenciació entre la
Festa-Campus, o activitats prèvies a la Telecogresca i la
festa nit o Telecogresca.
Suposem que per aquesta raó es va formalitzar la A.C. Telecogresca,
inscrivint-nos com Associació Cultural al Registre
d’Associacions de la Generalitat i de la UPC. Abans
es fi rmaven les coses a títol personal.
A la Festa de Dia es continuava amb les activitats habituals,
una cercavila per anunciar a tothom la nostra festa,
que aquell any va ser una mica polèmica. El que expliquem
a continuació no s’ha pogut verifi car fotogràfi cament però
les nostres fonts són del tot fi ables.
El 1992 a part de les famoses olimpíades a Barcelona, va
començar la primera i deplorable guerra del Golf. Els nostres
avispats estudiants de Telecomunicacions van tenir
l’encert o la desgracia de disfressar-se de musulmans. Però
aquest no era el fet greu sinó que estaven acompanyats per
traques de petards i un canó que els llençava.
Amb aquestes i seguint el seu recorregut habitual per les
facultats de baix a la Diagonal van entrar a Dret amb tot
el seu terrabastall. Els pobres estudiants de Dret van sortir
per cames al pensar-se que havia començat la famosa guerra
i que els petards eren les primeres bombes que queien.
Pobres il•lusos.
La festa de nit es va tenir que traslladar a les pistes universitàries
de la UB. Allí només hi permaneixeria un any,
els motius (destrosses) semblaven prou clars. La marxa a
fora de l’Escola ha proporcionat als detractors de la festa
durant anys un bon argument per considerar-la una festa
comercial, res més lluny de la realitat.
Tot i aquestes controvèrsies la Telecogresca ha sobreviscut
durant 30 anys i en durarà molts més!!

Detalls

 • Data: 03/04/1992 0:00:00
 • Lloc: Pistes Universitàries UB
 • Artistes:
 • Bisontes
 • More Experience
 • Skatalà
 • The Del Fuegos
 • La Salseta del Poble Sec
 • Bisontes
 • More Experience
 • Skatalà
 • The Del Fuegos
 • La Salseta del Poble Sec