Edició 1992

Detalls

 • Data: 03/04/1992 0:00:00
 • Lloc: Pistes Universitàries UB
 • Artistes:
 • Bisontes
 • More Experience
 • Skatalà
 • The Del Fuegos
 • La Salseta del Poble Sec
 • Bisontes
 • More Experience
 • Skatalà
 • The Del Fuegos
 • La Salseta del Poble Sec