Edició 1990

Detalls

 • Data: 13/04/1990 0:00:00
 • Lloc: Bosc del Rectorat
 • Artistes:
 • Wilko Johnson
 • The One and Only Blues Band
 • Caisimu
 • La Salseta del Poble Sec
 • Flai Tunai
 • Wilko Johnson
 • The One and Only Blues Band
 • Caisimu
 • La Salseta del Poble Sec
 • Flai Tunai