Edició 1995

Detalls

  • Data: 28/04/1995 0:00:00
  • Lloc: Sot del Migdia
  • Artistes:
  • Cafè Soul
  • Discípulos de Otilia
  • Xarop de Canya
  • Kojón Prieto y los Huajolotes
  • La Salseta del Poble Sec