Edició 2003

Detalls

 • Data: 09/05/2003 0:00:00
 • Lloc: Sot del Migdia
 • Artistes:
 • DJ Panko
 • Ojos de Brujo
 • Caníbala
 • David Gausa
 • La Familia Rustika
 • Zuri and Flai G.
 • DJ Inocuo
 • David Sales
 • 2d2