Edició 1993

Descripció

A la festa de dia d’aquell any un dels membres de greska
va demanar que es fes una cosa totalment diferent, volia
fer un performance. Degut a la depressiva situació fi nancera
de l’associació en aquell any se li va dir «que ni hablar
». El noi de totes maneres va portar a un noi tot vestit i
pintat de blanc, que feia un espectacle amb foc i llums.
Quan es va acabar el capo va informar de que s’havia de
pagar al noi unes 50.000 ptes per la actuació. Els de burocracia
es van posar les mans al cap. Se li va dir que cobraria
amb la Telecogresca Tancada.
Així el dissabte després de Telecogresca, un capo
amb una vespino es va emportar les peles promeses al
seu company, però amb monedes de vint duros de les
d’abans. La moto deuria anar de tort.
També va ser l’any de
JA POTS SER MATXACA PER ORDINADOR!
Un projecte amb una estranya i fugàs col•laboració amb
BJT que va acabar amb la creació d’un programa instalable
a les Pc’res de la universitat. Després d’alguns
contratemps, el més destacable l’oblit d’un matxaca
perquè el seu nom real va ser considerat
massa cómic, és va tornar al métode habitual.

Detalls

 • Data: 07/05/1993 0:00:00
 • Lloc: Sot del Migdia
 • Artistes:
 • Peluqueria Pérez
 • Big Mama
 • The Blue Messengers
 • Los Del Tonos
 • Xarop de Canya
 • The Ukrainians
 • La Salseta del Poble Sec
 • Peluqueria Pérez
 • Big Mama
 • The Blue Messengers
 • Los Del Tonos
 • Xarop de Canya
 • The Ukrainians
 • La Salseta del Poble Sec