Edició 1993

Detalls

 • Data: 07/05/1993 0:00:00
 • Lloc: Sot del Migdia
 • Artistes:
 • Peluqueria Pérez
 • Big Mama
 • The Blue Messengers
 • Los Del Tonos
 • Xarop de Canya
 • The Ukrainians
 • La Salseta del Poble Sec
 • Peluqueria Pérez
 • Big Mama
 • The Blue Messengers
 • Los Del Tonos
 • Xarop de Canya
 • The Ukrainians
 • La Salseta del Poble Sec