Edició 1998

Detalls

  • Data: 08/05/1998 0:00:00
  • Lloc: Sot del Migdia
  • Artistes:
  • Lolita
  • Los de Otilia
  • Los Peter Sellers
  • Daniel Higiénico
  • Cuartet de Baño Band
  • La Salseta del Poble Sec