Edició 2011

Detalls

 • Data: 08/05/2011 0:00:00
 • Lloc: Sot del Migdia
 • Artistes:
 • Los Delinqüentes
 • Javi Mula
 • Albert Neve
 • Pol 3.14
 • Bongo Botrako
 • Mishima
 • Buffetlibre
 • Pere Farrero
 • Mal Trago

Fotos